Η Partners είναι εταιρία παροχής ενεργειακών υπηρεσιών Esco, με αριθμό μητρώου ΕΕΥ 45. Απαρτίζεται από έμπειρα στελέχη στον τραπεζικό χώρο, στην υποστήριξη και στην ανάπτυξη επιχειρήσεων. Ιδρυτικό στέλεχος της εταιρίας είναι ο Καραγιαννίδης Νικόλαος M.Sc., υπεύθυνος ανάπτυξης δικτύου πωλήσεων, εκπαίδευσης και υποστήριξης συνεργατών. Είμαστε επίσημοι συνεργάτες των τραπεζών Eurobank και Alpha, δύο από τις τέσσερις συνολικά συστημικές τράπεζες που εμπιστεύθηκαν την εταιρία Partners. Η εταιρία μας με την τεχνογνωσία που έχει αποκτήσει στα χρόνια συνεργασίας της αναλαμβάνει να διαχειριστεί οποιοδήποτε αίτημα χρηματοδότησης του πελάτη από την αίτηση έως και την τελική εκταμίευση.

Επίσης η Partners είναι επίσημη συνεργάτης και της καθετοποιημένης εταιρίας παραγωγής και πώλησης ρεύματος ΗΡΩΝ Θερμοηλεκτρική Α.Ε., του μεγαλύτερου ιδιώτη παραγωγού ρεύματος, με κατάστημα στην Καβάλα, επί της οδού Δαγκλή 24. Η συνεργασία με την Partners δημιουργεί προστιθέμενο όφελος και αξία σε όλους τους συνεργαζόμενους, πελάτες ή συνεργάτες, καθώς η εταιρία συνδυάζει τα οφέλη που προκύπτουν:

  • από την τεχνογνωσία των ιδρυτών για τα θέματα της τραπεζικής, χωρίς τον όγκο εργασιών που έχει μία τράπεζα και την πίεση που βιώνουν οι υπάλληλοί της από την καθημερινή λειτουργία της και την ποικιλία των προϊόντων που προωθούν,
  • από την εμπειρία/τεχνογνωσία στη διαχείριση των έργων κατά τη διάρκεια της κατασκευής τους από συνεργαζόμενες ή εταιρίες επιλογής του πελάτη.

Η PARTNERS με την τεχνογνωσία και τους άριστα καταρτισμένους συνεργάτες της σας δίνει τώρα την ευκαιρία να μειώσετε τις ενεργειακές σας δαπάνες με:

  • Εξωτερική θερμομόνωση κελύφους και πιλοτής κτιρίου
  • Εξωτερική θερμομόνωση δώματος (ταράτσα)
  • Εσωτερική θερμομόνωση κτιρίου
  • Αντικατάσταση / Τοποθέτηση κουφωμάτων
  • Αντικατάσταση / Τοποθέτηση συστημάτων σκίασης
  • Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης και συστήματος παροχής ζεστού νερού χρήσης (λέβητας πετρελαίου, φυσικού αερίου, πέλετ, αντλία θερμότητας, ηλιοθερμικά συστήματα, ηλιακός θερμοσίφωνας κ.α.)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

Ο εξοπλισμός που προτείνουμε αποτελεί την βέλτιστη τεχνικοοικονομική λύση για το κτίριο σας, ελαχιστοποιώντας την δαπάνη ενεργειακής κατανάλωσης με τη παράλληλη διατήρηση του υπάρχοντος συστήματος θέρμανσης και με τη χρήση των απαραίτητων αυτοματισμών.

Η εγκατάσταση των συστημάτων γίνεται από εξειδικευμένα συνεργεία ή συνεργεία επιλογής του πελάτη.

Σε κάθε περίπτωση την ευθύνη της διαχείρισης κατασκευής του έργου την έχει η Partners καθ' υπόδειξη και εντολή του πελάτη.

Για κάθε έργο εκδίδεται σχετική σύμβαση έργου - ιδιωτικό συμφωνητικό με την κατασκευάστρια εταιρία που προσδιορίζει τις υποχρεώσεις και διακαιώματα της εταιρίας και τους όρους και προϋποθέσεις κατασκευής του έργου. Η σύμβαση - συμφωνητικό κατατίθεται στην Εφορία πριν την έναρξη του έργου.

Καθ' όλη την διάρκεια κατασκευής του το έργο παρακολουθείται από συνεργαζόμενους μηχανικούς ώστε αυτό να πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις του προγράμματος αλλά και της επιστήμης της μηχανικής.