Ερωτήσεις & Απαντήσεις

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ

 1. Πρέπει να γίνουν όλες οι παρεμβάσεις;
 2. Το κόστος των ενεργειακών επιθεωρήσεων συμπεριλαμβάνεται στον προϋπολογισμό;
 3. Τι είναι ο σύμβουλος έργου και ποιος ο ρόλος του στο Πρόγραμμα;
 4. Περιπτώσεις όπου αποκτήθηκε πρόσφατα ένα ακίνητο (π.χ. δωρεά, αγορά κ.λ.π.) και αποτελεί την πρώτη / πρώτη δευτερεύουσα κατοικία του δικαιούχου, αλλά δεν έχει δηλωθεί στο Ε1, θα μπορούσε να προσκομισθεί ο σχετικός τίτλος ιδιοκτησίας και να το ελέγξει η Τράπεζα;
 5. Μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα διαμέρισμα που στο Ε2 έχει δηλωθεί ως «κενό»;
 6. Ποιος είναι ο χρόνος που απαιτείται για την ολοκλήρωση των έργων;
 7. Είμαι ενοικιαστής ενός διαμερίσματος. Μπορώ να συμμετέχω στο Πρόγραμμα; Θα πρέπει να συναινέσει ο ιδιοκτήτης;
 8. Πως θα ξέρω ότι είμαι στην ενεργειακή κατηγορία Δ και ότι μπορώ να συμμετέχω στο πρόγραμμα;
 9. Γιατί δεν μπορεί να επιδοτηθεί ιδιώτης που νοικιάζει την κατοικία του σε επαγγελματία (χρησιμοποιείται ως ιατρείο, γραφείο, κλπ) ενώ μπορεί σε λίγους μήνες να χρησιμοποιηθεί ως κατοικία;

ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ - Προμηθευτής Ηλεκτρικής Ενέργειας

 1. Σε τι διαφέρει ο ΗΡΩΝ από τις άλλες εταιρίες που έκλεισαν;
 2. Γιατί να επιλέξω τον ΗΡΩΝ για προμηθευτή ρεύματος;
 3. Τι εγγύηση θα πληρώσω;
 4. Έχω ψυγεία στο μαγαζί, θα μείνω χωρίς ρεύμα μέχρι την αλλαγή του παρόχου;
 5. Τι θα γίνει εάν κλείσει η εταιρία;
 6. Τι σημαίνει απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και ποια είναι τα οφέλη για τον καταναλωτή;
 7. Υπάρχουν επιπλέον χρεώσεις σε περίπτωση που επιλέξω εναλλακτικό προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας;
 8. Τι σημαίνει Προμηθευτής "Τελευταίου Καταφυγίου";
 9. Ποιος είναι υπεύθυνος για τις μετρήσεις κατανάλωσης;
 10. Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, σε ποιον μπορώ να απευθυνθώ;
 11. Πόσους λογαριασμούς θα λαμβάνω;
 12. Τι γίνεται με την εγγύηση που έχω καταβάλει στη ΔΕΗ;
 13. Ποιο είναι το ποσό της εγγύησης που πρέπει να καταβάλω στην ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ;
 14. Τι είναι οι Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις;
 15. Που μπορώ να απευθυνθώ για ερωτήματα, απορίες και αίτηση σύνδεσης στην ΗΡΩΝ;
 16. Πόσες ημέρες απαιτούνται για να ολοκληρωθεί η διαδικασία αλλαγής Προμηθευτή;
 17. Είναι πολύπλοκη η διαδικασία;

ΕΤΑΙΡΙΕΣ ESCO

 1. Τί είναι η ESCO και πώς αυτή η ιδιότητα δημιουργεί αξία στον καταναλωτή αλλά και στην ίδια την εταιρία;
 2. Ποια έργα θεωρούνται ενεργειακά;
 3. Τί είναι οι Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ);
 4. Ποιες είναι οι ενεργειακές παρεμβάσεις που δύναται να αναλάβει μια εταιρία ESCO;
 5. Σε ποιους απευθύνονται οι εταιρίες ESCO (ΕΕΥ);

Πρέπει να γίνουν όλες οι παρεμβάσεις;

Μετά την ενεργειακή επιθεώρηση ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να επιλέξει σε συνεργασία με τον Ενεργειακό Επιθεωρητή όποιες και όσες παρεμβάσεις έχουν προταθεί από τον ενεργειακό επιθεωρητή και είναι επιλέξιμες για το πρόγραμμα και παράλληλα οδηγούν στην ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας του κατά δύο κατηγορίες. Σημαντικό στοιχείο βέβαια για την επιλεξιμότητα στο πρόγραμμα, θα είναι ο ενδιαφερόμενος να επιλέξει τις παρεμβάσεις εκείνες που θα του φέρουν την μεγαλύτερη εξοικονόμηση με το λιγότερο δυνατό κόστος.

Το κόστος των ενεργειακών επιθεωρήσεων συμπεριλαμβάνεται στον προϋπολογισμό;

Το κόστος των ενεργειακών επιθεωρήσεων είναι ανεξάρτητο του ποσού της επιδότησης και δεν επιβαρύνει τον πελάτη. 

Τι είναι ο σύμβουλος έργου και ποιος ο ρόλος του στο Πρόγραμμα;

Από το Μάρτιο του 2012, οι πολίτες που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον» μπορούν προαιρετικά να προσλάβουν έναν σύμβουλο έργου, ο οποίος θα διευκολύνει τον ενδιαφερόμενο παρέχοντας του συμβουλευτική υπηρεσία σχετικά με το Πρόγραμμα, τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί κλπ (διεκπεραιωτική υπηρεσία) καθώς θα αναλάβει όλες τις γραφειοκρατικές διαδικασίες που ορίζονται από το Πρόγραμμα (δηλ. να συντάξει τον πλήρη φάκελο της αίτησης για την απόφαση υπαγωγής, να επιβλέψει την ολοκλήρωση του έργου να συγκεντρώσει τα σωστά παραστατικά από τους ανάδοχους του έργου, να ελέγξει την πληρότητα και ορθότητα τους και τη διαφορά μεταξύ αρχικού και τελικού προϋπολογισμού, μέχρι και την Τελική Εκταμίευση).

Σύμβουλος έργου μπορεί να είναι οποιοσδήποτε (εκτός του ωφελούμενου) ο οποίος δύναται να εκδώσει Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών και να γνωρίζει σε βάθος το Πρόγραμμα και τη διαδικασία του (πρακτικά μπορεί να είναι οποιοσδήποτε ελεύθερος επαγγελματίας με μπλοκ ΑΠΥ).

Το κόστος δεν επιβαρύνει το πελάτη, έχει προβλεφθεί αμοιβή από το πρόγραμμα.

Περιπτώσεις όπου αποκτήθηκε πρόσφατα ένα ακίνητο (π.χ. δωρεά, αγορά κ.λ.π.) και αποτελεί την πρώτη / πρώτη δευτερεύουσα κατοικία του δικαιούχου, αλλά δεν έχει δηλωθεί στο Ε1, θα μπορούσε να προσκομισθεί ο σχετικός τίτλος ιδιοκτησίας και να το ελέγξει η Τράπεζα;

Στην περίπτωση που το ακίνητο αποκτήθηκε πρόσφατα, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη που αναγράφει «Απέκτησα το δικαίωμα πλήρους κυριότητας / ψιλής κυριότητας / επικαρπίας) του ακινήτου μετά την πλέον πρόσφατη υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Χρησιμοποιείται/ ενοικιάζεται το ακίνητο ως κύρια κατοικία / πρώτη δευτερεύουσα κατοικία». Παράλληλα προσκομίζεται ο εν λόγω τίτλος ιδιοκτησίας καθώς και το πιστοποιητικό μετεγγραφής από το αρμόδιο υποθηκοφυλακείο.

Μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα διαμέρισμα που στο Ε2 έχει δηλωθεί ως «κενό»;

Σύμφωνα με τον Οδηγό Εφαρμογής του Προγράμματος μία κατοικία προκειμένου να κριθεί επιλέξιμη πρέπει να χρησιμοποιείται ως κατοικία. Κενό διαμέρισμα είναι αποδεκτό από το Πρόγραμμα εφόσον έχει χρησιμοποιηθεί ως κατοικία τα τελευταία 3 έτη και αποδεικνύεται με απλή προσκόμιση του Ε2 του αντίστοιχου οικονομικού έτους.

Ποιος είναι ο χρόνος που απαιτείται για την ολοκλήρωση των έργων;

Οι εργασίες ξεκινάνε αμέσως μετά την υπαγωγή

Είμαι ενοικιαστής ενός διαμερίσματος. Μπορώ να συμμετέχω στο Πρόγραμμα; Θα πρέπει να συναινέσει ο ιδιοκτήτης;

Αίτηση για το εξοικονομώ μπορεί να κάνει ο ιδιοκτήτης ενός ακινήτου και όχι ο εκάστοτε ενοικιαστής. Δεν έχει σημασία το ποσοστό ή το είδος της ιδιοκτησίας. Αρκεί ακόμα και το 1% πλήρους, ψιλής κυριότητας ή και επικαρπίας για να κάνει κάποιος αίτηση και να ενταχθεί στο πρόγραμμα. Σε περίπτωση όμως που το εν λόγω ακίνητο ενοικιάζεται, ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να έχει έρθει σε συνεννόηση με τον ενοικιαστή καθώς θα χρειαστεί και η δική του συναίνεση για την διεκπεραίωση του έργου.

Πως θα ξέρω ότι είμαι στην ενεργειακή κατηγορία Δ και ότι μπορώ να συμμετέχω στο πρόγραμμα;

Οι κατοικίες με ανεπαρκή θερμομόνωση είναι πολύ ενεργοβόρες και εφόσον δεν έχουν προβεί σε ριζική ανακαίνιση, θα βρίσκονται με μεγάλη πιθανότητα σε κατηγορία μικρότερη ή το πολύ ίσης της Δ. Σε κάθε περίπτωση η ενεργειακή κατηγορία θα προκύψει από την ενεργειακή επιθεώρηση και θα καταγράφεται στο Πιστοποιητικό Ενεργειακή Απόδοσης που θα εκδοθεί από τον Ενεργειακό Επιθεωρητή.

Γιατί δεν μπορεί να επιδοτηθεί ιδιώτης που νοικιάζει την κατοικία του σε επαγγελματία (χρησιμοποιείται ως ιατρείο, γραφείο, κλπ) ενώ μπορεί σε λίγους μήνες να χρησιμοποιηθεί ως κατοικία;

Σύμφωνα με το πρόγραμμα επιδοτούνται ακίνητα που χρησιμοποιούνται ως κατοικίες. Η προϋπόθεση πρέπει να ικανοποιείται βάσει της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ή βάσει του Ε2 του πλέον πρόσφατου οικονομικού έτους.

Σε τι διαφέρει ο ΗΡΩΝ από τις άλλες εταιρίες που έκλεισαν;

Οι εταιρίες που μέχρι τώρα είχαν εμπλακεί στην εμπορία ρεύματος, ήταν μικρές εταιρίες οι οποίες απλώς λειτουργούσαν ως μεταπωλητές ρεύματος. Αγόραζαν ρεύμα από τις εταιρίες που το παρήγαγαν και στην συνέχεια το μεταπωλούσαν στην λιανική. Οι εταιρίες δηλαδή ήταν απλοί μεσίτες και όχι παραγωγοί με δικά τους εργοστάσια όπως είναι ο ΗΡΩΝ.

Γιατί να επιλέξω τον ΗΡΩΝ για προμηθευτή ρεύματος;

Γιατί ο ΗΡΩΝ είναι ο μεγαλύτερος ιδιώτης παραγωγός ενέργειας στην Ελλάδα. Έχει δύο ιδιόκτητα εργοστάσια, ΗΡΩΝ 1 και ΗΡΩΝ 2 στην Θήβα, και λόγω της ορθολογικής διαχείρισης έχει την δυνατότητα να τιμολογεί φτηνότερα την κιλοβατώρα από ότι την πληρώνουμε στην ΔΕΗ.

Τι εγγύηση θα πληρώσω;

Δεν θα πληρώσω διαφορετικό ποσό εγγύησης από ότι έχω καταβάλλει στην ΔΕΗ. Το ίδιο ποσό το οποίο αρχικά έχω πληρώσει θα κατατεθεί ως εγγύηση και στον ΗΡΩΝ.

Έχω ψυγεία στο μαγαζί, θα μείνω χωρίς ρεύμα μέχρι την αλλαγή του παρόχου;

Όχι σε καμία περίπτωση, Όλη η διαδικασία γίνεται αυτόματα μέσα στο σύστημα. Άλλωστε δεν ξεκουμπώνουμε ένα καλώδιο για να κουμπώσουμε κάποιο άλλο.

Τι θα γίνει εάν κλείσει η εταιρία;

Η συμμετοχική σύνθεση της εταιρίας είναι 50% GDF, η μεγαλύτερη εταιρεία στον κόσμο παραγωγής στον κόσμο, το 25% είναι της QPI, θυγατρική της κρατικής εταιρείας πετρελαίου του Κατάρ και 25% ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ. Το εταιρικό σχήμα και μόνο αποκλείει αυτό το ενδεχόμενο. Σε κάθε περίπτωση ο νόμος προβλέπει ότι αυτόματα ο χρήστης θα επιστρέφει στο τελευταίο καταφύγιο.

Τι σημαίνει απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και ποια είναι τα οφέλη για τον καταναλωτή;

Πρακτικά, απελευθέρωση της αγοράς σημαίνει ότι ο καταναλωτής μπορεί να επιλέξει πλέον τον προμηθευτή για την κάλυψη των αναγκών του σε ηλεκτρικό ρεύμα. Δεν είναι υποχρεωμένος, όπως παλιότερα, να αγοράζει το ηλεκτρικό του ρεύμα από τον κατεστημένο φορέα, βάσει ρυθμιζόμενων μόνο και μη διαπραγματεύσιμων τιμών.

Συγκεκριμένα, από το 2007, η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα έχει απελευθερωθεί για όλους τους καταναλωτές. Οι πελάτες σε όλη την Ελλάδα έχουν το δικαίωμα να αλλάξουν προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας. Ο τελικός καταναλωτής σήμερα έχει το δικαίωμα να επιλέξει τον προμηθευτή  ενέργειας που προτιμά και να διαπραγματευτεί ελεύθερα τις τιμές της ενέργειας καθώς και τους όρους και τις προϋποθέσεις των υπηρεσιών που θα λάβει.

Η οργάνωση της αγοράς, μετά την απελευθέρωσή της, σύμφωνα με τους Ν. 2773/1999 και Ν. 4001/2011, απεικονίζεται επιγραμματικά στο ακόλουθο διάγραμμα:

ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
Οι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας και οι προμηθευτές καθορίζουν την τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα. Ο ΑΔΜΗΕ είναι ο διαχειριστής του συστήματος μεταφοράς, υπεύθυνος για τον συντονισμό της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και για την μεταφορά του ηλεκτρισμού στα δίκτυα Υψηλής και Μέσης τάσης.

Οι καταναλωτές πληρώνουν για τις παρεχόμενες από τον ΑΔΜΗΕ υπηρεσίες στο λογαριασμό κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.
Ο ΔΕΔΔΗΕ, ο Διαχειριστής Δικτύου Διανομής είναι υπεύθυνος για την συντήρηση και αποκατάσταση του δικτύου που φέρνει την ηλεκτρική ενέργεια στο σπίτι και την επιχείρηση μας.

 

Από το 2007, όλοι οι καταναλωτές μπορούν να επιλέγουν τον Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας της προτίμησης τους.

 

Υπάρχουν επιπλέον χρεώσεις σε περίπτωση που επιλέξω εναλλακτικό προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας;

Όχι, δεν υπάρχει καμία πρόσθετη χρηματική επιβάρυνση. Επιπλέον, δεν χρειάζεται να κάνετε καμία αλλαγή στο μετρητή σας ή στο σύστημα ηλεκτροδότησης του σπιτιού ή της επιχείρησής σας.

Τι σημαίνει Προμηθευτής "Τελευταίου Καταφυγίου";

Προμηθευτής 'Τελευταίου Καταφυγίου' είναι ο Προμηθευτής (βάσει του Νόμου 4001) που είναι υποχρεωμένος να προμηθεύει πελάτες που δεν εκπροσωπούνται από κάποιον άλλο Προμηθευτή, εξαιτίας λάθους του προηγούμενου Προμηθευτή και όχι των πελατών.

Ποιος είναι υπεύθυνος για τις μετρήσεις κατανάλωσης;

Για τους μετρητές χαμηλής τάσης, την ευθύνη των μετρήσεων κατανάλωσης την έχει ο ΔΕΔΔΗΕ. Για τους μετρητές μέσης και υψηλής τάσης την ευθύνη την έχει ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής του Δικτύου Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) και η διαδικασία της συλλογής των μετρήσεων είναι αυτοματοποιημένη.

Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, σε ποιον μπορώ να απευθυνθώ;

Θα πρέπει να απευθυνθείτε στην Υπηρεσία Βλαβών του Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Υπηρεσία Βλαβών ΔΕΔΔΗΕ), η οποία είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη, συντήρηση και λειτουργία του δικτύου.

Πόσους λογαριασμούς θα λαμβάνω;

Θα λαμβάνετε από την ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ μηνιαίο λογαριασμό με τις χρεώσεις που αφορούν την κατανάλωση της επιχείρησής σας ή του σπιτιού σας σε ηλεκτρικό ρεύμα και με τα Δημοτικά Τέλη.

Τι γίνεται με την εγγύηση που έχω καταβάλει στη ΔΕΗ;

Η εγγύηση επιστρέφεται από τη ΔΕΗ με συμψηφισμό στον τελευταίο λογαριασμό της ΔΕΗ που αναφέρεται ως τελικός.

Ποιο είναι το ποσό της εγγύησης που πρέπει να καταβάλω στην ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ;

Το ποσό που η ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ζητά ως εγγύηση είναι το ίδιο με το ποσό της εγγύησης που είχε ο πελάτης στον προηγούμενο προμηθευτή του.

Τι είναι οι Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις;

Οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις είναι ίδιες για όλους τους καταναλωτές, ανάλογα την κατηγορία τιμολογίου, ανεξαρτήτως του προμηθευτή που έχουν επιλέξει και αφορούν στις χρεώσεις που επιβαρύνονται όλοι οι καταναλωτές που κάνουν χρήση των υποδομών ηλεκτρικής ενέργειας (δηλαδή το σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και τα δίκτυα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας και το ειδικό τέλος μείωσης εκπομπών αερίων ρύπων).

Που μπορώ να απευθυνθώ για ερωτήματα, απορίες και αίτηση σύνδεσης στην ΗΡΩΝ;

Για κάθε ζήτημα που αφορά την ηλεκτροδότησή σας, μπορείτε να επικοινωνείτε καθημερινά με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών ΗΡΩΝ στο τηλέφωνο 213 – 0333000, ή στους τοπικούς συνεργάτες μας.

Πόσες ημέρες απαιτούνται για να ολοκληρωθεί η διαδικασία αλλαγής Προμηθευτή;

Απαιτείται χρονικό διάστημα λιγότερο της μίας εβδομάδας από την παραλαβή της Αίτησης Προμήθειας, σύμφωνα με τις διαδικασίες του Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ).

Είναι πολύπλοκη η διαδικασία;

Η διαδικασία είναι απλή, γρήγορη και εύκολη! Είτε έχετε Παροχή στη Μέση Τάση, είτε στη Χαμηλή, είτε είστε ιδιώτης, έμπορος, επαγγελματίας, στέλεχος ή επιχειρηματίας, με λίγα απλά βήματα μπορείτε να αλλάξετε Προμηθευτή. Για κάθε πληροφορία αναφορικά με την αλλαγή, μπορείτε να επικοινωνείτε κάθε εργάσιμη ημέρα με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών ΗΡΩΝ, στο τηλ. 213-0333000, ωράριο λειτουργίας 09:00-19:00 και στους τοπικούς μας συνεργάτες.

Τί είναι η ESCO και πώς αυτή η ιδιότητα δημιουργεί αξία στον καταναλωτή αλλά και στην ίδια την εταιρία;

ESCO σημαίνει Energy Service Company (Επιχείρηση Ενεργειακών Υπηρεσιών-ΕΕΥ) και ο ρόλος της στην αγορά είναι να παρέχει ενεργειακές υπηρεσίες ή και έργα, με εγγυημένη απόδοση μέσω της υπογραφής Σύμβασης Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ), με τη χρήση μέτρων και υπηρεσιών βελτίωσης ενεργειακής αποδοτικότητας, με ταυτόχρονη ανάληψη τεχνικών και οικονομικών κινδύνων, για την επίτευξη των συμφωνημένων στόχων. Το είδος των κινδύνων αυτών προσδιορίζεται μέσα στη ΣΕΑ.

Ποια έργα θεωρούνται ενεργειακά;

Ως ενεργειακό έργο θεωρείται οποιαδήποτε μελέτη, κατασκευή ή λειτουργία, που αφορά την παραγωγή, μεταφορά, διανομή ενέργειας και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης. Πρακτικά, ο πελάτης συνάπτει μία σύμβαση με τις εταιρίες ESCO για την υλοποίηση των ενεργειακών έργων που θα επιλέξει.

Τι είναι οι Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ);

Η Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης είναι μία συμφωνία μεταξύ του δικαιούχου και του παροχέα για λήψη μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης. Οι επενδύσεις για τα μέτρα πληρώνονται από το ποσοστό της συμφωνημένης  επιτυγχανόμενης ενεργειακής εξοικονόμησης.

Ποιες είναι οι ενεργειακές παρεμβάσεις που δύναται να αναλάβει μια εταιρία ESCO;

Οι κατηγορίες επεμβάσεων αφορούν στην τοποθέτηση, αντικατάσταση, ρύθμιση συνθηκών λειτουργίας ενεργειακού εξοπλισμού, την εγκατάσταση ενεργειακά αποδοτικών συστημάτων παραγωγής ενέργειας, την μερική ή ολική ενεργειακή αναβάθμιση κτιριακού κελύφους, την εγκατάσταση ενεργειακά αποδοτικών συστημάτων φωτισμού κ.α. Επιπροσθέτως, υπάρχει η δυνατότητα παροχής συμβουλών για μέτρα βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης, επιθεώρησης, ελέγχου, συντήρησης, κατάρτισης και εκπαίδευσης των τελικών χρηστών σε θέματα ορθολογικής χρήσης και ενεργειακής διαχείρισης.

Σε ποιους απευθύνονται οι εταιρίες ESCO (ΕΕΥ);

Το πελατολόγιο μιας ESCO μπορεί να ποικίλει από βιομηχανίες ευαισθητοποιημένες σε ενεργειακά θέματα μέχρι οικιακούς χρήστες που επιθυμούν να μειώσουν το λογαριασμό τους. Μια βιομηχανική μονάδα ακολουθεί γνωστή και προδιαγεγραμμένη παραγωγική διαδικασία, με στάδια κατά τα οποία καταναλώνεται συγκεκριμένη ποσότητα ενέργειας και τα οποία συμβαίνουν συγκεκριμένες ώρες της ημέρας. Περίπου το ίδιο συμβαίνει σε ένα ξενοδοχείο, σε ένα σχολείο, ή σε ένα νοσοκομείο: μόνο που αντί για παραγωγική διαδικασία, έχουμε άτομα με συγκεκριμένες συνήθειες και συνολικές ενεργειακές απαιτήσεις που κινούνται στο χώρο. 

Οπότε, μία EΕΥ μπορεί για δεδομένες κατηγορίες πελατών να έχει έτοιμα patterns για σύγκριση των real time ενεργειακών δεδομένων που λαμβάνει από αυτούς, να οδηγείται σε συμπεράσματα και να ενημερώνει τον εκάστοτε πελάτη όσον αφορά τις  ενεργειακές του απαιτήσεις, αλλά και για τυχόν αποκλίσεις από τις φυσιολογικές και επιθυμητές τιμές καταναλισκόμενης ενέργειας.

Σε γενικές γραμμές δηλαδή οι ΕΕΥ  έχουν ως στόχο την καθολική μείωση του κόστους της ενέργειας που χρειάζεται ένας πελάτης για να καλύψει τις ανάγκες του, είτε μειώνοντας το ποσό της χρησιμοποιούμενης ενέργειας (επένδυση σε κατάλληλες υποδομές), είτε μειώνοντας το κόστος για την αγορά/παραγωγή της απαιτούμενης ενέργειας. 

Βέβαια, εκτός από την πλευρά του πελάτη-καταναλωτή, μία EEY θα μπορούσε να παρέχει και υπηρεσίες με βάση τα real time ενεργειακά δεδομένα σε πελάτες-παραγωγούς, έτσι ώστε αυτοί να πραγματοποιήσουν συμφέρουσες επενδύσεις σε ΑΠΕ, σε περιοχές με καλούς «πελάτες-καταναλωτές», έτσι ώστε να μην χάνουν λόγω απωλειών από τη μεταφορά ενέργειας ή την αποθήκευσή της σε συσσωρευτές.