Η PARTNERS είναι ένα πανελλαδικό δίκτυο συνεργατών της οποίας οι συνεργάτες της προέρχονται από όλους τους επιστημονικούς κλάδους, νομικοί, οικονομολόγοι, τραπεζικοί σύμβουλοι, ασφαλιστικοί σύμβουλοι, ενεργειακοί επιθεωρητές, ηλεκτρολόγοι μηχανικοί, μηχανολόγοι μηχανικοί, λογιστές, πολιτικοί μηχανικοί, κ.α.. Είναι διαπιστευμένοι εκπαιδευτές, ενεργειακοί σύμβουλοι, σύμβουλοι επιχειρήσεων, τραπεζικοί σύμβουλοι, εργολήπτες και εργολάβοι.

Η PARTNERS συνεργάζεται με τις μεγαλύτερες τράπεζες, έχει μεγάλη εμπειρία πάνω στην έκδοση και υποστήριξη τραπεζικών προϊόντων (στεγαστικά, καταναλωτικά, επαγγελματικά) και παρέχει με τους οικονομικούς της συμβούλους συμβουλές για την διαχείριση του οποιοδήποτε θέματος τους απασχολεί.

Ο πελάτης με την PARTNERS αποφεύγει τις πολύωρες καθυστερήσεις και ουρές στα τραπεζικά καταστήματα, έχει την δυνατότητα της άμεσης ενημέρωσης της εξέλιξης της υπόθεσης του και έχει τον δικό του σύμβουλο προκειμένου να στήσουν από κοινού τις όποιες λεπτομέρειες προκύπτουν ως την τελική αποπεράτωση του αιτήματος.

Μετά την εκπόνηση του σχετικού φακέλου και προ της υπογραφής της σύμβασης και της εκταμίευσης του σχετικού ποσού σε κάποιο τραπεζικό κατάστημα της επιλογής του, ο πελάτης έχει το πλεονέκτημα να συνοδεύεται από τον οικονομικό του σύμβουλο, προς επίλυση οποιασδήποτε εκκρεμότητας προκύψει.

Για τον επαγγελματία συνεργάτη μας έχουμε την δυνατότητα να του παρέχουμε ταμειακή διευκόλυνση δια μέσου καταναλωτικού δανείου αγοράς αγαθών για τον πελάτη του επιτυγχάνοντας έτσι την άμεση εξόφληση της αγοράς του προϊόντος.

Τέλος, στον πελάτη μας επαγγελματία εξειδικευμένοι σύμβουλοι μπορούν να παρέχουν συμβουλές και πληροφορίες για την βελτίωση των οικονομικών δεικτών της επιχείρησής του και να συνταχθεί ενδεχομένως από κοινού οποιοδήποτε αίτημα χρηματοδοτικής υποστήριξης - εργαλείου από τον συνεργαζόμενο τραπεζικό όμιλο.