Βήματα ΔιεκπεραίωσηςΒήματα διεκπεραίωσης:

1. Παραλαβή και έλεγχος δικαιολογητικών.
2. Έκδοση Α' ΠΕΑ από τον Ενεργειακό Επιθεωρητή της Partners, μετά από επιτόπιο έλεγχο.
3. Καταχώρηση του αιτήματος από τα γραφεία της Partners στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) https://exoikonomisi-b.ypen.gr/ (σημείωση: η περίοδος καταχώρισης καθορίζεται από το υπουργείο).
4. Καταχώρηση αίτησης δανειοδότησης, παρακολούθηση εξέλιξης, επίλυση τυχόν προβλημάτων ή εκκρεμοτήτων.
5. Καταβολή ιδίων κεφαλαίων / εκταμίευση προκαταβολής στον προμηθευτή-κατασκευαστή για την έναρξη των εργασιών.
5. Κατάρτιση ιδιωτικού συμφωνητικού με τους προμηθευτές-κατασκευαστές για την κατασκευή του έργου.
6. Παρακολούθηση και εποπτεία των συνεργείων από μηχανικό της εταιρίας μας για την σωστή εκτέλεση του έργου (έκδοση αδειών μικρής κλίμακας κλπ).
7. Έκδοση Β’ ΠΕΑ και εντύπου παρεμβάσεων από συνεργαζόμενο Ενεργειακό Επιθεωρητή.
8. Κατάρτιση φακέλου β΄φάσης (εξόφλησης) και αποστολή για έλεγχο.