Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος

Η PARTNERS συνεργάζεται με την εταιρία ΗΡΩΝ Θερμοηλεκτρική η οποία δραστηριοποιείται δυναμικά στους τομείς της παραγωγής και της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας κατά την τελευταία δεκαετία, μέσω των εταιριών ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Α.Ε. (ΗΡΩΝ 1) και (ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Ε. (ΗΡΩΝ 2), αντίστοιχα. Το 2009 η εταιρία πέτυχε συνεργασία με τον όμιλο GDF-Suez ο οποίος είναι ο μεγαλύτερος ανεξάρτητος παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας, με παρουσία σε όλη την ενεργειακή αλυσίδα προστιθέμενης αξίας, στην ηλεκτροπαραγωγή και στο φυσικό αέριο. Το μετοχικό σχήμα της εταιρίας είναι οι ενεργειακοί κολοσσοί ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, GAZ DE FRANCE SUEZ και QATAR PETROLEUM.

Από το 2007 η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα έχει απελευθερωθεί για όλους τους καταναλωτές. Οι πελάτες σε όλη την ηπειρωτική Ελλάδα έχουν το δικαίωμα να αλλάξουν προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας. Ο τελικός καταναλωτής σήμερα έχει το δικαίωμα να επιλέξει τον προμηθευτή ενέργειας που προτιμά και να διαπραγματευτεί ελεύθερα τις τιμές της ενέργειας καθώς και τους όρους και τις προϋποθέσεις των υπηρεσιών που θα λάβει. Δεν είναι υποχρεωμένος όπως παλιότερα, να αγοράζει το ηλεκτρικό του ρεύμα από τον κατεστημένο φορέα, βάσει ρυθμιζόμενων μόνο και μη διαπραγματεύσιμων τιμών.