Μελέτες - Έκδοση Αδειών

Η Partners έχει την δυνατότητα και αναλαμβάνει ένα πλήθος εργασιών οι οποίες ενδεικτικά αναφέρονται παρακάτω:

Μελέτη εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου - Πυρασφάλειες

 • Χώροι συνάθροισης κοινού
 • Εργαστήρια - βιοτεχνίες
 • Καταστήματα
 • Συνεργείων
 • Πρατηρίων υγρών καυσίμων
 • Εμπορικές αποθήκες
 • Παθητική πυρασφάλεια
 • Μόνιμα συστήματα πυρασφάλειας
 • Υγραέριο ή αέρια καύσιμα

Περιβαλλοντικές Μελέτες

 • ΠΠΔ σε εργαστήριο
 • Ειδική περιβαλλοντική (Περιφέρεια)

Πρατήρια υγρών καυσίμων

 • Γειώσεις
 • Άδεια λειτουργίας
 • Ανανέωση πιστοποιητικών
 • Αλλαγή επωνυμίας ή δικαιούχου
 • Κυκλοφοριακή σύνδεση
 • Ενημέρωση φακέλου για σύστημα εισροών-εκροών
 • Άδεια λειτουργίας πρατηρίου

Αέρια Καύσιμα

 • Άδεια λειτουργίας πρατηρίου
 • Αδεια λειτουργίας χώρου αποθήκευσης φιαλών

Συνεργεία - πλυντήρια αυτ/των

 • Άδεια λειτουργίας
 • Ανανεώσεις πιστοποιητικών
 • ΠΠΔ
 • Τροποποίηση συνεργείου
 • Κυκλοφοριακή σύνδεση

Εργαστήρια βιοτεχνίες

 • Άδεια λειτουργίας
 • Ανανέωση πιστοποιητικών
 • Άδεια μετεγκατάστασης
 • Άδεια επέκτασης
 • ΠΠΔ
 • Απαλλαγή άδειας λειτουργίας
 • Εξαιρέσεις από άδεια λειτουργίας

Οικοδομικές άδειες – Πολεοδομία

 • Μελέτη (εκτός ΚΕΝΑΚ, κλιματισμός)
 • Μελέτη κλιματισμού
 • Μελέτη ενεργειακής απόδοσης κατοικίας
 • Μελέτη ενεργειακής απόδοσης καταστήματος
 • Δήλωση γεννήτριας (Η/Ζ) στην ΡΑΕ

Έκδοση

 • Ενεργειακών πιστοποιητικών κατοικιών
 • Ενεργειακών πιστοποιητικών για το πρόγραμμα «εξοικονόμηση κατ'οικον»

Μελέτες

 • Ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων
 • Ηλεκτρομηχανολογικών σε κατοικίες και άλλα κτίρια

Έκδοση

 • Πιστοποιητικών πυρασφαλείας
 • Έγκρισης περιβαλλοντικών όρων

Υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας και μελέτες εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου για:

 • Καταστήματα
 • Βιοτεχνίες
 • Εργαστήρια
 • Συνεργεία
 • Πρατήρια