Ανακύκλωση


Η εταιρία PARTNERS Esco, με οικολογική συνείδηση και με στόχο την βελτίωση της ποιότητας ζωής μας επεκτείνει τις δραστηριότητές της και στον τομέα της ανακύκλωσης και συγκεκριμένα στην συγκομιδή αρχικά και στη συνέχεια στην διαχείριση ανακυκλώσιμων υλικών (πλαστικό, γυαλί, λευκοσίδηρος).

Έπειτα από συμφωνίες με αρκετές εταιρίες εστίασης και όχι μόνο, έχουν τοποθετηθεί οι ειδικοί κάδοι ανακύκλωσης, για τη συγκομιδή των ως άνω υλικών, τα οποία συλλέγονται σε καθημερινή βάση και αποθηκεύονται σε ειδικές αποθήκες.

Στη συνέχεια και με τη διαδικασία της διαλογής, χωρίζονται ανά υλικό και αποστέλλονται στις συνεργαζόμενες εταιρίες διαχείρισης των αντίστοιχων αποβλήτων.